REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE  STOŁÓWKI

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  65 

W KATOWICACH

(Koszty obiadów i informacje o wpłacie znajdują się tutaj.)

 

I

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Uchwały Rady Miasta Katowice Nr X/398/07 z dnia 20 grudnia 2007r.w sprawie korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 15/2015/2016 Dyrektora Szkoły nr 65 w Katowicach z dnia 01.02.2016 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz ustalania wysokości opłaty za posiłek w Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach.

 1. Osoby odpowiedzialne za stołówkę:
 • Dyrektor szkoły
 • Kierownik świetlicy
 • Intendentka
 • Kucharki
 • Pomoce kuchenne
 1. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci na stołówce:
 • Kierownik świetlicy oraz wychowawcy świetlicy

II

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1.Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.

2.Czas wydawania posiłków:

 • Od 12.15 – 15.00
 • Uczniowie jedzą obiad w ustalonej kolejności. Kolejność jedzenia obiadu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny na stołówce:
 • Na przerwach obiadowych uczniowie ustawiają się w kolejce przed świetlicą
 • Przed okienkiem gdzie wydawane są obiady mogą znajdować się najwyżej trzy osoby
 • Uczniowie odbierają posiłek i przenoszą go do stołu. Uczniowie z klas I i II przenoszą tylko drugie danie i kompot, zupę donoszą im do stołu wychowawcy
 • Po zjedzeniu obiadu uczniowie odnoszą puste talerze do okienka „zwrot naczyń”
 • W trakcie konsumpcji obowiązuje kulturalne zachowanie
 • Podczas obiadu nad porządkiem i bezpieczeństwem uczniów czuwają dyżurujący wychowawcy świetlicy

III

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE ZE STOŁÓWKI

 1. Cena obiadu wynosi:
 • dla uczniów 3 zł
 • dla pracowników szkoły 7,60 zł 

     Cena posiłku ucznia obejmuje tylko koszty produktów wykorzystanych do przygotowania obiadu. Cena obiadu dla pracowników obejmuje koszty produktów oraz koszty osobowe.

   Obiad składa się z: zupy, drugiego dania, kompotu i deseru (owoc).

   Tygodniowy jadłospis zatwierdzony przez Dyrektora szkoły wywieszony jest przed wejściem do świetlicy oraz umieszczony na stronie internetowej szkoły.

 1. Zasady odpłatności za obiady

Zwroty za niewykorzystane posiłki

 • Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do 5-go każdego miesiąca
 • Brak wpłaty w w/w terminie jest równoznaczny z niewydaniem posiłków dziecku w danym miesiącu
 • Jeżeli 5-ty dzień miesiąca jest dniem wolnym to za ostatni termin wpłaty uważa się najbliższy poprzedzający dzień powszedni
 • Opłata za niewykorzystane posiłki zostaje zwrócona jeżeli absencja ucznia trwa powyżej trzech dni (od czwartego dnia nieobecności) i tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności osobiście, telefonicznie – tel. 605 164 269 lub mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w pierwszym lub najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka

Zasady rezygnacji z posiłków

 • Rezygnację z obiadów w trakcie miesiąca za który w całości dokonano wpłaty należy zgłosić osobiście, telefonicznie – tel. 605 164 269 lub mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. u intendenta z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kwota za niewykorzystane posiłki zostanie przekazana na wskazany przez rodzica rachunek bankowy
 • Rezygnacje z obiadów od kolejnego miesiąca należy zgłosić intendentowi osobiście, telefonicznie – tel. 605 164 269 lub mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej w ostatni piątek bieżącego miesiąca 
 • Zarządzenie 9/2016/2017

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem