Zestawienie podstawowych dokumentów związanych z działalnością SP65

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65

IM. GUSTAWA MORCINKA W KATOWICACH

PLIK

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65

IM. GUSTAWA MORCINKA W KATOWICACH

PLIK

 

Nr Nazwa dokumentu Odnośnik
1 Procedura naboru/rekrutacji dzieci do szkoły SP65 Odnośnik
2 PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 IM. GUSTAW MORCINKA W KATOWICACH PLIK
3 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. GUSTAWA MORCINKA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLIK
4 PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW PLIK
5 Procedura obrotu używanymi podręcznikami na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach PLIK
6

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

PLIK
7 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI „Pomoc Dzieciom” 2016-2019

PLIK

8 PLAN PRACY ŚWIETLICY na rok szkolny 2017/2018 PLIK
9 Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej PLIK
10 Niebieska karta PLIK
11 Instrukcja obsługi Internetu PLIK
12 Prawa Rodziców PLIK
13 Prawa ucznia wynikające z Ustawy o systemie oświaty PLIK
14 KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) PLIK
15 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka PLIK
16. Procedura powiadamiania rodziców o zachowaniu i ocenach ucznia PLIK

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem