Terminy składania wniosków.

2/09/2019

Dotyczy stypendiów szkolnych na rok szkolny 2019/2020.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 upływa z dniem 15 września, który przypada w niedzielę, tj. w dniu ustawowo wolnym od pracy. W związku z powyższym wnioski przyjmowane są do dnia 16 września 2019r. włącznie.

 Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego w sali nr 30.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 528,00 netto na jedną osobę w rodzinie .

Wnioski wraz z załącznikami na rok szkolny 2019/2020  do pobrania u pedagoga szkolnego – sala nr 30.

Najnowsze wpisy