Maciej Janusz

30/04/2020

Uczeń klasy 8a w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

Laureaci