Odbiór zaświadczeń

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 31 lipca br. zgodnie z harmonogramem:

Uczniowie klasy 8a od 10:00 do 11:00

Uczniowie klasy 8b od 11:00 do 12:00.

 

 

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości, unikanie gromadzenia się przed i w budynku szkoły oraz zakrycie ust i nosa maseczką.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl