Odbiór zaświadczeń

13/07/2020

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 31 lipca br. zgodnie z harmonogramem:

Uczniowie klasy 8a od 10:00 do 11:00

Uczniowie klasy 8b od 11:00 do 12:00.

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości, unikanie gromadzenia się przed i w budynku szkoły oraz zakrycie ust i nosa maseczką.

Najnowsze wpisy