Wyniki egzaminów klas ósmych

Jak widać na diagramie, średnia punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty w naszej szkole, znacznie przewyższa średnią uzyskanych punktów na terenie miasta i kraju.  Szczegółowy raport z egzaminu opublikujemy początkiem września. Gratulujemy tak wspaniałego wyniku!

Ranking szkół 2020 w Katowicach - zajęliśmy I miejsce!!! Gratulujemy!!!

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl