Ogłoszenie dla Rodziców przyszłorocznych I klas

Szanowni Państwo!

Zebranie dla Rodziców dzieci rozpoczynających od września 2020 roku naukę w klasie pierwszej

odbędzie się

27 sierpnia 2020 roku o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej. 

Prosimy o obecność tylko jednego Opiekuna oraz o zasłonięcie ust i nosa. 

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl