Ważne zarządzenia

Rok szkolny  2020/2021

Organizacja pracy szkoły w czasie COVID – PLIK

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej – PLIK

Rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 18-2019-2020 w sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 – Plik

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 roku egzaminu ósmoklasisty. – PLIK

ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. GUSTAWA MORCINKA W KATOWICACH z dnia 25.05.2020r w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach – PLIK

ZARZĄDZENIE NR 17 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65  IM. GUSTAWA MORCINKA W KATOWICACH z dnia  25.05.2020r.w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 –PLIK

Procedura dotycząca korzystania z biblioteki szkolnej od dnia
1 czerwca 2020 roku – PLIK
Wskazania dla bibliotek szkolnych – PLIK

ZARZĄDZENIE NR 15 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65  IM. GUSTAWA MORCINKA W KATOWICACH z dnia  22.05.2020r.w sprawie:
zawieszenia zajęć do dnia 29 maja 2020 roku. -PLIK

ZARZĄDZENIE NR 12 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65  IM. GUSTAWA MORCINKA W KATOWICACH z dnia  25.03.2020r.w sprawie: realizacji zadań wynikających z realizacji kształcenia na odległość. – PLIK


Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl