Terminy składania wniosków

Dotyczy stypendiów szkolnych na rok szkolny 2020/2021.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  STYPENDIUM SZKOLNEGO

( SOCJALNEGO) DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są w szkole w terminie do 11września 2020r. w celu formalnej weryfikacji.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego  wynosi               528,00zł netto na jedną osobę w rodzinie.

 Ze względu na sytuację sanitarno- epidemiologiczną w kraju, z uwagi na rozprzestrzeniającego się wirusa SARS CoV- 2, w trosce o  nasze wspólne bezpieczeństwo, aby ograniczyć ryzyko  interesantów na dodatkowe wzywanie do Centrum Usług Wspólnych Katowice – w szkole przyjmujemy wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl