Konkurs na MEM internetowy

Zapraszamy do udziału w trzecim konkursie Samorządu Uczniowskiego, tym razem będzie to przygotowanie mema o tematyce ferii zimowych 2021. Gotowe memy prosimy przesłać na adres: su.sp65katowice@gmail.com do 17 stycznia 2021 r. Przypominamy, że w drugiej połowie stycznia zostaną ogłoszone wyniki wszystkich trzech naszych trzech ostatnich konkursów. Powodzenia!

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl