Zapisy na międzynarodowy konkurs matematyczny - Kangur 2021

Rozpoczynamy zapisy do Konkursu Matematycznego „Kangur”. W klasach 2-3 zapisy będą prowadzić nauczyciele/wychowawcy, w klasach 4-8 – nauczyciele matematyki. Aby zgłoszenie do konkursu zostało przyjęte, należy dostarczyć do szkoły (w opisanej kopercie) 10zł wraz ze zgodą na udział w konkursie. Zgody prześlą nauczyciele za pomocą Teams. W klasach 4 – 8, koperty prosimy składać w sali 5a (parter – sala kierownika świetlicy), w klasach 2 – 3 u wychowawcy. Termin ostateczny zapisu na konkurs, to 4. 02. 2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl