Świetlicowy konkurs plastyczny pt.: ,,Moja ulubiona postać z bajki" dla klas I-III.

REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”  DLA KLAS I-III

Cele konkursu:

  • promocja aktywności czytelniczej oraz propagowanie idei głośnego czytania dzieciom
  • poznawanie literatury bajkowej
  • kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
  • rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości
  • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego

Organizator konkursu: świetlica szkolna SP 65 w Katowicach

Termin dostarczenia prac do świetlicy:  5.03.2021

Regulamin konkursu:

  • konkurs polega na wykonaniu postaci ulubionego bohatera bajki dla dzieci
  • technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów
  • format dowolny
  • prace należy wykonać indywidualnie
  • każda praca powinna zawierać opis ( na odwrocie pracy : temat-bajka, imię, nazwisko oraz klasa)
  • prace oceniane będą przez powołane, niezależne jury

Kryteria oceny:

  • pomysłowość w ujęciu tematu i estetykę wykonania pracy
  • walory artystyczne i oryginalność pracy
  • wykorzystanie różnorodnych technik i materiałow plastycznych

Sprawy organizacyjne:

  • Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
  • Prace wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na stronie szkolnej i facebooku SP65.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl