Szkolny konkurs plastyczny na "PISANKĘ, JAKIEJ NIE BYŁO" dla klas IV-VII

Zapraszamy do udziału 🙂

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGONA„PISANKĘ, JAKIEJ NIE BYŁO”

Cele konkursu:

– rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych;
– rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczniów;
– propagowanie wśród uczniów form kreatywnego spędzania wolnego czasu;
– rozwijanie postawy twórczej.

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:

– Konkurs jest przeznaczony jest dla uczniów IV-VII;
– W konkursie oceniane będą wyłącznie prace wykonane samodzielnie;
– Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę;
– Forma i technika dowolna;
– Uczniów są proszeni o wysyłanie zdjęć pisanek na maila: swietlicasp65@o2.pl
– Ocenie podlegać będą: oryginalność pracy, ogólne wrażenia estetyczne, wkład pracy, dobór materiałów oraz pomysłowość.
– Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy.
– Termin oddawania/przesyłania prac: do 31 marca 2021 r.
– Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 kwietnia 2021 r.
 

Galeria nadesłanych prac:

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl