Miejski Konkurs Profilaktyczny - zapraszamy do udziału!

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

do udziału

w Miejskim Konkursie Profilaktycznym

 „Bezpieczne Dziecko- przyjaciel Sznupka. Bezpieczny Nastolatek”.

Tematyka konkursu promuje zdrowy i bezpieczny styl życia dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, pozytywne relacje społeczne, znaczenie  przyjaźni, kreatywność, zdolności językowe i plastyczne.

W załączeniu udostępniamy Regulaminy konkursów wraz ze wzorem opisu prac (metryczką) oraz formularzami do podpisu przez opiekunów prawnych/ rodziców ( RODO, oświadczeniem   dotyczącym zgody publikowania osób widocznych na zdjęciu konkursowym).

Zgodnie z Regulaminem konkursu spośród dostarczonych do szkoły prac, zostaną wybrane najciekawsze, zgodne z tematyką konkursu oraz posiadające wymagane przez organizatora załączniki (metryczkę pracy, podpisany formularz RODO, klasy 7-8 oświadczenie dotyczące zgody publikowania osób widocznych na zdjęciu konkursowym).

Przygotowane przez uczniów prace (plastyczne, pisemne, pliki cyfrowe) przekazujemy do szkoły w terminie do 14.04.2021r. w następujący sposób:

1) Klasy 1- 6 – prace wraz z metryczką oraz z podpisanym formularzem RODO, zapakowane w kopertę (z dopiskiem: Miejskim Konkurs Profilaktyczny ” Bezpieczne Dziecko- przyjaciel Sznupka. Bezpieczny Nastolatek”) – na portiernię szkoły;

2) Klasy 7-8 – przesyłają pliki cyfrowe  wraz z zeskanowanymi załącznikami (metryczką, podpisanym formularzem RODO i oświadczeniem dotyczące zgody publikowania osób widocznych na zdjęciu konkursowym) – na platformie  Teams poprzez czat do Pani Aleksandry Kitaszewskiej. Aby mieć pewność, że prace zostały dobrze przesłane, czekamy na potwierdzenie od Pani Oli.

Regulamin dla klas 1 – 2

Regulamin dla klas 3 – 4

Regulamin dla klas 5 – 6

Regulamin dla klas 7 – 8

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl