Zarządzenie Dyrektora nr 8/2021 z dnia 23 marca 2021 roku ws. wysokości opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach w formie 1 posiłku dziennie - obiadu.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl