II EDYCJA KONKURSU SZKOLNEGO "NIE HEJTU! NIE TROLLUJ! NIE NISZCZ!"

Drodzy Uczniowie klas IV-VIII!
Zapraszamy Was do udziału w naszym szkolnym konkursie dot. zapobiegania i przeciwdziałania przemocy. Tegoroczna edycja poświęcona jest tematowi zagrożenia przemocą w internecie w czasie pandemii Covid-19 i wprowadzonej w jej następstwie nauki zdalnej. Duża część naszego życia przeniosła się do sieci – szkoła, kontakty rówieśnicze, aktywności i zainteresowania.
Zaistniała sytuacja generuje nowe wyzwania i niebezpieczeństwa. Dlatego chcemy zaprosić Was do wspólnej refleksji nad zagrożeniami, ale i narzędziami reagowania i radzenia sobie z przemocą, której coraz częściej doświadczamy w wirtualnym świecie.

W konkursie wyodrębniliśmy 2 kategorie; w każdej z nich są 3 zadania:

I. Kategoria literacka:
1. List do ofiary przemocy w internecie
2. List do sprawcy przemocy w internecie
3. Przemoc w wirtualnym świecie – opowiadanie

II. Kategoria projektowa:
1. Projekt plakatu zachęcającego młodzież w wieku 10-15 lat do reagowania w sytuacji bycia świadkiem przemocy w internecie
2. Projekt interfejsu i funkcjonalności aplikacji monitorującej i zgłaszającej przykłady mowy nienawiści na stronach www, portalach, czatach odwiedzanych przez użytkownika
3. Projekt nakładki na zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych. Projektowana nakładka ma wyrażać solidarność z ofiarami przemocy w internecie i niezgodę na hejt

Na prace konkursowe czekamy do 21 maja br. pod adresem: nie.hejtuj.konkurs@gmail.com
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej naszej szkoły.

Zwycięzców wyłoni jury w składzie:
Pani mgr Jolanta Niestrój
Pani mgr Beata Zach
Pani mgr Agnieszka Kurzawska
Pani mgr Patrycja Bogdan

Wyniki zostaną ogłoszone 28 maja 2021 roku.

Zapraszam do udziału,
Edyta Biskup-Nowrotek
psycholog szkolny

Regulamin konkursu NIE HEJTUJ! NIE TROLLUJ! NIE NISZCZ! dla klas IV-VIII

1. Organizator
Organizatorką konkursu jest Edyta Biskup-Nowrotek psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 65 w Katowicach im. Gustawa Morcinka

2. Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII

3. Cele konkursu
a) Przeciwdziałanie przemocy w internecie

b) Budowanie świadomości uczniów:
– czym jest zjawisko przemocy w internecie,
– jak się przed nią bronić,
– jak do niej nie dopuszczać,
– jak na nią reagować.

4. Przebieg i organizacja konkursu:

a) Przeprowadzany jest przez psycholożkę szkolną mgr Edytę Biskup-Nowrotek
b) Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie jury w składzie: mgr Jolanta Niestrój, mgr Beata Zach, mgr Agnieszka Kurzawska, mgr Patrycja Bogdan
c) Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 65 w Katowicach im. Gustawa Morcinka
d) Wyniki zostaną ogłoszone do 28 maja br. na stronie internetowej szkoły oraz poprzez maila wysłanego do wszystkich uczestników konkursu
e) Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są poprzez skrzynkę mailową nie.hejtuj.konkurs@gmail.com do godz. 23.59 21 maja (piątek)
f) Prace zgłoszone po tym terminie nie będą przedmiotem oceny jury.
g) Prace zgłaszać po 1 w każdej z 2 kategorii:

I. Kategoria literacka:

1. List do ofiary przemocy w internecie
2. List do sprawcy przemocy w internecie
3. Przemoc w internecie – opowiadanie

II. Kategoria projektowa:

1. Projekt plakatu zachęcającego młodzież w wieku 10-15 lat do reagowania w sytuacji bycia świadkiem przemocy w internecie
2. Projekt interfejsu i funkcjonalności aplikacji monitorującej i zgłaszającej przykłady mowy nienawiści na stronach www, portalach, czatach odwiedzanych przez użytkownika
3. Projekt nakładki na zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych. Projektowana nakładka ma wyrażać solidarność z ofiarami przemocy w internecie i niezgodę na hejt

5. Zasady oceniania
Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu.
Komisja konkursowa ocenia:
– estetykę i jakość wykonania pracy,
– poprawność językową,
– związek z tematem
– oryginalność i autorskie podejście do tematu

6. Nagrody
Uczestnicy konkursu otrzymają punkty z zachowania, potwierdzające ich zaangażowanie w życie szkoły oraz wrażliwość na istotne kwestie społeczne
Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni (miejsca I-III w obu kategoriach) ocenami
Laureaci zostaną uhonorowani dyplomami

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl