Konkurs z języka angielskiego ”Surprise your teacher” dla klas 4-8

Regulamin konkursu:

 

  1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 4 – 8.
  1. Przewiduje się 2 kategorie:
   • klasy 4-5
   • klasy 6-8
  1. W czasie konkursu sprawdzone będą umiejętności komunikacyjne.
  1. Uczestnicy będą mierzyć się z zadaniami sprawdzającymi jakość wypowiedzi.
  1. Oceniane będą:
  • poprawność wypowiedzi
  • spójność i logika
  • zastosowane środki językowe
  • płynność wypowiedzi
  1. Wśród uczestników zostanie wybrany mistrz z każdej kategorii oraz przewiduje się również wyróżnienia.
  1. Zgłoszenia przyjmują Pani Joanna Grycman oraz Pani Małgorzata Bittner (przez Teams lub bezpośrednio) do dnia 16.05 br.
  1. Konkurs odbędzie się przez platformę Teams w dniach 17-21.05 br ( w zależności od ilości osób i możliwości czasowych organizatorów)

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl