SZKOLNEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO „MĄDRA GŁOWA”

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach różnych dziedzin wiedzy;

  • rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i poznawczej dzieci w młodszym wieku szkolnym;

  • stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności, wykraczających poza program nauczania danej klasy;

  • wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej;

  • zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych w dalszych etapach kształcenia.

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.

  2. Zakres tematyczny: bazę stanowić będzie program nauczania dla klas edukacji wczesnoszkolnej z elementami rozszerzającymi z różnych dziedzin wiedzy (nasze miasto, historia Polski, przyroda, geografia, matematyka, sztuka, muzyka, wiedza o sporcie, Unii Europejskiej, sławni Polacy, sławni odkrywcy i wynalazcy).

  3. Konkurs składa się z jednego etapu.

  4. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik udzielający najwięcej poprawnych odpowiedzi na swoim poziomie – klasy I, II i III.

  5. Praca uczniów musi być samodzielna, uczniowie nie mogą korzystać z podręczników, encyklopedii, słowników ani kalkulatorów.

  6. Czas na wykonanie zadań, to 1 godzina lekcyjna.

  7. Zwycięzcy konkursu otrzymują tytuł „Mądra Głowa” oraz nagrodę.

Organizator:

Izabela Kaczor

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl