Pamiętamy!!!

Uczniowie klas II-III naszej szkoły wzięli udział w zajęciach popularyzujących wiedzę o Górnym Śląsku i historii powstań śląskich.
W zajęciach wykorzystano materiały przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich
 

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl