Zakończenie roku szkolnego

Laureaci i Finaiści

Samorząd Uczniowski

Primus Inter Pares

Klasy Ósme

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Nasi Uczniowie

Podziękowania dla Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl