Stypendium

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w szkole (u pedagoga szkolnego) najpóźniej do dnia 13 września 2022 roku.

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego aktualnie wynosi 600,00 zł. ( na jednego członka rodziny). Przyjmowane będą wnioski uwzględniające obydwa kryteria dochodowe.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl