Czytam z klasą - Lekturki spod chmurki

Tegoroczna edycja pod kryptonimem
POZNAJEMY ZAWODY
świetnie wplata się
w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Priorytet 2

Wychowanie

do wrażliwości

na prawdę i dobro.

Kształtowanie właściwych

postaw szlachetności,

zaangażowania społecznego

i dbałości o zdrowie.

Priorytet 4

Podnoszenie jakości edukacji

Poprzez działania

Uwzględniające zróżnicowane

Potrzeby rozwojowe i edukacyjne

Wszystkich uczniów…

Priorytet 5

Wdrażanie

Zintegrowanej Strategi

rozwój umiejętności

zawodowych w edukacji

formalnej i poza formalnej,

w tym uczeniu się dorosłych.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl