Bezpieczeństwo na drodze


Od 1 września aż do zakończenia roku szkolnego droga do i ze szkoły będzie stałym elementem w życiu dziecka. Dlatego też, wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni zadbać, by była bezpieczna. Poza policjantami i nauczycielami, to rodzice i opiekunowie odpowiadają za swoje pociechy. Systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zasad poruszania się po drodze, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem, będą z pewnością miały wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań dzieci,          jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Rodzicu:
– dziecko naśladuje zachowanie, daj dobry przykład,
– zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
– ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze,
– wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ ze szkoły do domu,

Nauczycielu:
– odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
– przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze,

Kierujący pojazdami:
– w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl