Ptasia stołówka

Pomagamy naszym skrzydlatym sąsiadom z lasu przetrwać zimę. Założyliśmy ptasią stołówkę.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl