Spotkanie z Wolontariuszką z hospicjum

Klasy 3, 4, 7 i 8 uczestniczyły w spotkaniu z Wolontariuszką z hospicjum. Uczniowie dowiedzieli się, komu pomagać i jak można pomagać.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl