Spotkanie Śląskiej Kurator Oświaty z Laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

12 maja 2022 roku odbyło się spotkanie Śląskiej Kurator Oświaty z Laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl