Nowy adres e-mail Intendenta

Uprzejmie informujemy o zmianie adresu e-mail do szkolnego Intendenta.

Aktualny adres to:

intendentsp65@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl