Remont szkoły

       W naszej szkole rozpoczęła się termomodernizacja. Wiążemy z nią nadzieję na poprawę warunków do nauki i pracy. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że będzie się to wiązało z wieloma utrudnieniami. Zakres przewidzianych prac obejmuje dłuższy czas (od sierpnia do kwietnia), więc prace remontowe będą się odbywały w okresie nauki w roku szkolnym 2022/2023.

Wartość inwestycji przekracza 6 milionów złotych.

Po zakończeniu prac w szkole pojawi się nowa, podświetlana elewacja, wymienione zostaną wszystkie okna i cała instalacja centralnego ogrzewania, docieplone zostaną piwnice i dachy na całej powierzchni budynku, przebudowane zostanie wejście do budynku, powstanie portiernia, a dach budynku pokryty zostanie instalacją fotowoltaiczną, która zapewni niezależność w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Zmodernizowane zostanie sterowanie instalacją centralnego ogrzewania. Wszystkie te prace pozwolą na poprawę warunków do nauki i codziennego przebywania w pomieszczeniach szkoły.

Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie zasady bezpieczeństwa zalecane przez pracowników szkoły i przedstawicieli firmy remontowej. Prosimy również o ograniczenie do minimum czasu pobytu na terenie placówki. Wykonawca, którym jest firma TERMOBUD z Częstochowy deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby prace były jak najmniej uciążliwe, postępowały sprawnie i nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa oraz większych kłopotów w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

          W sytuacjach wymagających zmiany organizacji pracy i nauki Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę podejmie odpowiednie kroki, zgodnie z ustawą prawa oświatowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *