REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „WAKACYJNE WSPOMNIENIA” DLA KLAS I-VIII

CELE KONKURSU:

  • rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem przyrody,

  • rozwinięcie zdolności plastyczno-technicznych,

  • wzbogacanie wiedzy o regionie,

  • zachęcenie do aktywności twórczej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII.

Udział w konkursie polega na stworzeniu pracy plastyczno-technicznej pod tytułem

Wakacje na Śląsku”

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

  • Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

  • Pracę należy wykonać metodą kolażu. Główną zasadą tej techniki jest łączenie ze sobą różnych materiałów tak, by stworzyć ciekawą kompozycję. Do kolażu używa się gazet, tkanin, fotografii oraz niewielkich przedmiotów. Wszystko naklejane jest na papier przy pomocy mocnego kleju. Obraz uzupełniany jest tradycyjnymi technikami, czyli malowany farbą, rysowany kredką.

  • Format pracy: A3 lub A4.

  • Praca powinna przedstawiać najpiękniejsze miejsce na Śląsku, które warto zobaczyć.

  • Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, nazwa przedstawionego miejsca.

  • Termin składania prac: do 9 października 2023 w sali nr 6 – p. Bożena Jurek.

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Agnieszka Góźdź, Bożena Jurek

 

Zapraszamy do udziału !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *