REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „LIŚCIAKI” DLA KLAS I-III

CELE KONKURSU:
– rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem przyrody,
– wzbogacenie wiedzy przyrodniczej,
– rozwinięcie zdolności plastyczno-technicznych,
– zachęcenie do aktywności twórczej.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
Udział w konkursie polega na stworzeniu obrazu z suchych liści.
Konkurs ma charakter rodzinny.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
– Praca musi być wykonana całkowicie z suchych liści drzew i krzewów.
– Dopuszcza się użycie w małym stopniu innych materiałów przyrodniczych – np. gałązki,     płatki kwiatów.
– Tematyka obrazu jest dowolna. Może to być kompozycja z liści, zwierzątko, przedmiot, itp.
– Obraz z liści ma mieć formę płaską.
– Format pracy – A3 lub A4 – na kartce z bloku technicznego.
– Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
– Uczniowie mogą wykonać prace z pomocą rodziców/opiekunów.
– Praca musi być na odwrocie podpisana ołówkiem (imię i nazwisko ucznia, klasa).
– Prace należy dostarczyć do sali nr 5.
– Jury będzie powołane przez organizatora.
– Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: estetyka i staranność       wykonania,
 wkład pracy, dobór materiałów, pomysłowość oraz ogólne wrażenie.
– Termin oddawania prac: 13 listopada 2023 r.
– Rozstrzygnięcie konkursu: 17 listopada 2023 r.

Prace będą zaprezentowane na wystawie, a wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody.

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Izabela Bienioszek, Martyna Śleziak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *