VIII WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY „ORIGAMI i MATEMATYKA”

Temat edycji: „Uczę się matematyki przez origami”
Termin składania prac: do 20 listopada 2023, SALA 14
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Należy indywidualnie wykonać pracę o tematyce „Uczę się matematyki przez origami”.
Praca może bezpośrednio pokazywać dany obiekt, np. mandalę, fraktal, rzut sześcianu,
mozaikę, itp., albo zobrazować wybrane zagadnienie matematyczne, np. potęgowanie,
równania, dzielenie z resztą itp. Praca musi być wykonana w technice origami na brystolu
jako obraz (wielkość pracy max. 40cm najdłuższy bok). Dopuszczalne jest użycie kleju w celu
połączenia elementów, nie wolno nacinać kartki w trakcie składania. Brystol (tło) musi
posiadać zawieszkę. Każde dziecko może złożyć na konkurs maksymalnie 2 prace. Do pracy
(z tyłu) należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem, klasę i szkołę wykonawcy pracy oraz
tytuł pracy.
KATEGORIE:
Prace będą oceniane w kategoriach:

  • klasy 1-2, – klasy 5-6,
  • klasy 3-4, – klasy 7-8

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(dla uczestnika konkursu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………………………………………z klasy ……. :
– w podanym zakresie (imię i nazwisko dziecka/ucznia, klasa) przez Szkołę Podstawową nr 8, ul. Janasa
11, 42–612 Tarnowskie Góry w celu organizacji Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego
„Origami i Matematyka”, Temat edycji: „Uczę się matematyki przez origami”.
– w celu publikacji wyników Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Origami i
Matematyka”, Temat edycji: „Uczę się matematyki przez origami” na stronie internetowej Szkoły:
https://sp8tg.pl oraz https://www.facebook.com/sp8tg
– w związku z publikacją wizerunku na stronie internetowej szkoły https://sp8tg.pl oraz
https://www.facebook.com/sp8tg w związku z Wojewódzkim Konkursem Matematyczno Plastycznym
„Origami i Matematyka”, Temat edycji: „Uczę się matematyki przez origami”.

……………………………………..
Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *