MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ

„Zima w mieście”
DLA UCZNIÓW KLAS I – V

Termin: do 26 stycznia 2024
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
w Katowicach, ul. Dekerta 1
tel. 32 253 99 62

I CELE KONKURSU:
1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
2. Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
3. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
4. Kształtowanie poczucia estetyki.
5. Doskonalenie sprawności manualnych.
6. Współpraca biblioteki z wychowawcami klas.

II ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-V.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki. Praca może
być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.)
Mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki. Kształt
pracy dowolny.
3. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko
autora projektu, klasę.
5. Termin dostarczenia prac upływa 26 stycznia 2024 roku.
6. Uczestników oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.
7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły do 13 lutego.

III WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Warunkiem udziału jest przygotowanie zakładki.
Każda szkoła nadsyła zgłoszenie mailowe na adres: m.kazuch@sp17katowice.szkolnastrona.pl
(organizator deklaruje potwierdzić mailowo przyjęcie zgłoszenia).

2. Z jednej szkoły może wziąć udział w konkursie maksymalnie 10 uczniów.

IV OCENIE PODLEGAJĄ:

– walory artystyczne,
– oryginalność,
– pracochłonność
– pomysłowość,
– kreatywność,
– estetyka.

V ZGŁOSZENIA:
1. Wszelkich informacji udzielają organizatorzy
m.kazuch@sp17katowice.szkolnastrona.pl
a.wasilewska@sp17katowice.szkolnastrona.pl lub sms tel. 500 062 469

GORĄCO ZAPRASZAMY
DO SIEDEMNASTKI !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *