Działania Rady Rodziców

Podsumowanie aktywności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Członkowie Rady Rodziców i rodzice aktywnie włączyli się w inicjatywy szkoły, wspierając je zarówno organizacyjnie jak i materialnie. Do budżetu RR wpłynęło ze składek rodziców 31 270 zł (w tym 5 010 zł na pracownię komputerową), co z oszczędnościami z poprzedniego okresu dało kwotę 43 815 zł.

Ze zgromadzonych środków sfinansowano następujące potrzeby, zgłoszone przez Dyrekcję:

– oprogramowanie Windows dla 10 komputerów – 3 300 zł
– montaż 5 rzutników wraz z oprzyrządowaniem – 3 505 zł
– pomoc psychologiczną (konsultacje) dla rodziców – 750 zł (zabudżetowano 2 000 zł)
– wykonanie nowej strony internetowej – 2 214 zł
– zakup rolet do sal lekcyjnych – 9 500 zł
– bieżące wydatki na dofinansowanie imprez szkolnych – 639 zł
– nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 1 000 zł
– dofinansowanie działań poszczególnych klas (30% wpłat danej klasy) – 6261 zł

Zaangażowano się w prace związane z wprowadzaniem dziennika elektronicznego (zabudżetowano kwotę 3500 zł na zakup licencji), przebudową strony internetowej oraz inwestycje finansowane ze środków miasta (remont stref komunikacyjnych) i budżetu obywatelskiego (zakup szafek). W ramach darowizn członków RR szkoła otrzymała:

– 10 komputerów przenośnych
– pamięci przenośne „pen drive”

Przedstawiciele RR wzięli też czynny udział w organizacji Festynu dla Natalki, podczas którego zebrano kwotę 23 611 zł.

Plany Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019
Głównym celem Rady Rodziców jest dalszy proces informatyzacji i modernizacji infrastruktury szkoły. Wspierane będą takie potrzeby jak zakup komputerów, oprogramowania, rzutników, wyposażenia pracowni oraz drobnych urządzeń. Dużym priorytetem jest też usprawnienie funkcjonowania pracowni komputerowej szkoły oraz biblioteki.
Członkowie Rady Rodziców nadal angażować się będą w projekty umożliwiające uzyskanie środków finansowych z Urzędu Miasta Katowice, np. na przebudowę niektórych klas i części korytarza. Kontynuowany też będzie długo trwający już proces lobbowania w Urzędzie Miasta na rzecz przeprowadzenia termomodernizacji, która nie została wykonana z powodu ogłoszenia upadłości wykonawcy inwestycji (wybranego przez Urząd Miasta).
Finansowane będą zakupy materiałów eksploatacyjnych i dekoracyjnych, przeznaczonych na wystrój szkoły. Jeśli okaże się konieczne Rada Rodziców przeznaczy również środki na dofinansowanie wsparcia psychologicznego dla dzieci i rodziców.