Konsultacje i zebrania

 

 

zebranie z rodzicami (klasy 1-4)

godzina ustalona przez wychowawcę

 

zebranie z rodzicami (klasy 5-8)

 

zebranie RR

 

konsultacje z rodzicami

 

Zebranie z rodzicami

 

Bal karnawałowy

 

Konsultacje z rodzicami

 

Zebranie z rodzicami – poinformowanie o zagrożeniach/ zebranie przed egzaminem ósmoklasisty

 

Zebranie z rodzicami przyszłych klas pierwszych

Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się po uprzednim powiadomieniu sekretariatu szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl