Konsultacje i zebrania

 

07.09.2022r.

zebranie z rodzicami (klasy 1-4)

godzina ustalona przez wychowawcę

08.09.2022r.

zebranie z rodzicami (klasy 5-8)

13.09.2022r.

zebranie RR

20.10.2022r.

konsultacje z rodzicami

14.12 / 15.12.2022r.

Zebranie z rodzicami

12.01.2023r.

Bal karnawałowy

16.03.2023r.

Konsultacje z rodzicami

18.05.2023r.

Zebranie z rodzicami – poinformowanie o zagrożeniach/ zebranie przed egzaminem ósmoklasisty

Sierpień (ostatni tydzień)

Zebranie z rodzicami przyszłych klas pierwszych

Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się po uprzednim powiadomieniu sekretariatu szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl