Konsultacje i zebrania

Poniżej prezentujemy harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021.

Konsultacje

21.10. 2020 r. 25.03.2021 r.

Zebrania

09.09.2020 r. 10.09. 2020 r. 16.12/17.12.2020r. 28.01.2021 r. 20.05.2021 r.

Wykaz terminów konsultacji nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021- w trakcie planowania.

Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się po uprzednim powiadomieniu sekretariatu szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl