Konsultacje i zebrania

Poniżej prezentujemy harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021.

Konsultacje

21.10. 2020 r.
25.03.2021 r.

Zebrania

09.09.2020 r.
10.09. 2020 r.
16.12/17.12.2020r.
28.01.2021 r.
20.05.2021 r.


Wykaz terminów konsultacji nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021- w trakcie planowania.

Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się po uprzednim powiadomieniu sekretariatu szkoły.