Konsultacje i zebrania

Poniżej prezentujemy harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021.

Konsultacje

21.10. 2020 r.
25.03.2021 r.

Zebrania

09.09.2020 r.
10.09. 2020 r.
16.12/17.12.2020r.
08.02/09.02.2021r. – klasy I – III
10.02/11.02.2021r. – klasy IV – VIII
20.05.2021 r.

Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się po uprzednim powiadomieniu sekretariatu szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl