Konsultacje i zebrania

 

08.09.2021r.

zebranie z rodzicami (klasy 1-4)

godzina 17.00

09.09.2021r.

zebranie z rodzicami (klasy 5-8)

godzina 17.00

13.09.2021r.

zebranie RR

21.10.2021r.

konsultacje z rodzicami

15.12 / 16.12.2021r.

Zebranie z rodzicami

27.01.2022r.

Zebranie z rodzicami

24.03.2022r.

Konsultacje z rodzicami

19.05.2022r.

Zebranie z rodzicami – poinformowanie o zagrożeniach/ zebranie przed egzaminem ósmoklasisty

Sierpień (ostatni tydzień)

Zebranie z rodzicami przyszłych klas pierwszych

Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się po uprzednim powiadomieniu sekretariatu szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl