Rada Rodziców – skład i konto

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Izabella Żyglicka
Z-ca Przewodniczącego – Arkadiusz Godlewski
Skarbnik – Ewa Kramza

Komisja rewizyjna:

Joanna Dziadkowiec
Michał Nowak
Kinga Zyguła

Konto bankowe:

KONTO RADY RODZICÓW SP 65 Katowice
PKO BP O/ Katowice ul. Damrota
18 1020 2313 0000 3002 0578 2125

Regulamin Rady Rodzicówplik do pobrania