Rada Rodziców - skład i konto

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Izabella Żyglicka
Z-ca Przewodniczącego – Arkadiusz Godlewski
Skarbnik – Ewa Woźniak Kramza

Komisja rewizyjna:

Małgorzata Gawlik
Aleksandra Manderla
Magdalena Jochemczak

Konto bankowe:

Numer konta do wpłat na pracownię komputerową:
31 1020 2313 0000 3002 0578 2182 .

Regulamin Rady Rodzicówplik do pobrania

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl