Wykaz podręczników

Wszystkie podręczniki, za wyjątkiem religii, są dotowane przez MEN.

Wyłącznie podręczniki do religii uczeń kupuje we własnym zakresie.

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym  2020/2021:

PLIK