Wykaz podręczników

Wszystkie podręczniki, za wyjątkiem religii, są dotowane przez MEN.

Wyłącznie podręczniki do religii uczeń kupuje we własnym zakresie.

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym  2018/2019:

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO NR ZATWIERDZENIA
KLASA I
Edukacja wczesnoszkolna

 

„Elementarz odkrywców”- podręcznik i ćwiczenia B. Stępień,

M. Bura,

K. Bielenia

NOWA ERA 790/1/2017
Język angielski „New English. Adventure 1”-

podręcznik i ćwiczenia

Tessa Lochowski,

Cristiana Bruni,

Regina Raczyńska

PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o. 819/1/2017
Religia

 

„Żyjemy w Bożym świecie” – podręcznik Red. K. Mielnicki,

E.Kondrak

Wyd. Jedność

Kielce

AZ-11-01/12-KI-1/12
KLASA II
Edukacja wczesnoszkolna

 

„Elementarz odkrywców”- podręcznik i ćwiczenia

 

B. Stępień,

E. Hryszkiewicz,

J. Nowak,

M. Ogrodowczyk

NOWA ERA

 

 

790/4/2018

 

Język angielski

 

„New English. Adventure 2”- podręcznik i ćwiczenia Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz;
Konsultacja: Mariola Bogucka
PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

Macmillan

819/2/2018
Religia „Idziemy do Jezusa” – podręcznik Red. J. Czerkawski

E. Kondrak

Jedność Kielce AZ-12-01/12-KI-3/12
KLASA III
Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 „Nasza szkoła”- podręcznik MEN

„Ćwiczenia z pomysłem”- WSiP

M. Lorek

J. Filipowicz

K. Izbińska

K. Harman

WSiP ISBN 978-83-65152-04-6

 

Język angielski „New  English Adventure 3” – podręcznik i ćwiczenia Tessa Lochowski Anne Worrall PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

Macmillan

680/3/2015
Religia  „Jezus jest z nami” – podręcznik i ćwiczenia Red.

J. Czerkawski

E. Kondrak

Jedność

Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13
KLASA  IV
Język polski „Słowa z uśmiechem”- Podręcznik. Literatura i kultura.

 

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografii.”- podręcznik

 

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografii.”- zeszyt ćwiczeń

Ewa Horwath

Anita Żegleń

 

 

Ewa Horwath

Anita Żegleń

 

Ewa Horwath

WSiP

 

 

 

 

 

 

 

 

861/ 1/2017

 

 

 

861/2/2017

Matematyka „Matematyka z plusem”- podręcznik, ćwiczenia wersja C M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

GWO 780/1/2017
Historia „Wczoraj i dziś” – podręcznik Bogumiła Olszewska,

W. Surdyk – Fertsch

G. Wojciechowski

NOWA ERA 877/1/2017
Przyroda „Tajemnice przyrody”

podręcznik i ćwiczenia

M. Marko -Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz NOWA ERA 863/2017
Język angielski “English Class” A1 – podręcznik

“English Class” A1- ćwiczenia

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

Macmillan

840/1/2017
Muzyka „Klucz do muzyki” U. Smoczyńska,

K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik

WSiP 858/1/2017
Plastyka  „Plastyka” S. Stopczyk,

B. Neubart

WSiP 7791/2017
Technika „Bądź bezpieczny na drodze” B. Bogacka- Osińska, D. Łazuchiewicz, E. Bubak WSiP 850/1/2017

 

Informatyka „Teraz bajty 4” G. Koba MIGRA 806/1/2017
Religia „Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik i ćwiczenia Ks. K. Mielnicki,
E.  Kondrak, B. Nosek
Jedność Kielce AZ-21-02/12-KI-1/12
KLASA V
Język polski „Słowa z uśmiechem”- Podręcznik. Literatura i kultura.

 

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografii.” – podręcznik

 

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografii.” – zeszyt ćwiczeń

Ewa Horwath

Anita Żegleń

 

Ewa Horwath

Anita Żegleń

 

Ewa Horwath

WSiP

 

861/3/2018

 

 

Matematyka „Nowa matematyka z plusem 5” – podręcznik

 

„Nowa matematyka z plusem 5” – ćwiczenia wersja C

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

 

 

GWO

 

780/2/2018
Historia „Wczoraj i dziś” – podręcznik G. Wojciechowski NOWA ERA 877/2/2018
Biologia

 

„Puls życia”- podręcznik

(bez ćwiczeń)

Marian Sęktas, Joanna Stawarz NOWA ERA 844/1/2018
Geografia „Planeta Nowa 5” – podręcznik F. Szlajfer

Z. Zaniewicz

T. Rachwał,

R. Malarz

NOWA ERA 906/1/2018
Muzyka  „Klucz do muzyki” U. Smoczyńska,

K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik

WSiP

 

858/2/2018
Plastyka  „Plastyka 5” S. Stopczyk WSiP 440/2/2013
Technika

 

„Technika na co dzień”

 

E. Królicka

E. Bubak

WSiP 496/2,3/2012/2015
Język angielski

 

“English class” A1

 

 

“Junior Explorer 4”- zeszyt ćwiczeń

Jennifer Heath

Michelle Crawford

PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

Macmillan

837/2/2018
Informatyka „Teraz bajty 5” G. Koba MIGRA 806/2/2018
Religia

 

 

„Spotkania uBOGAcające” – podręcznik i ćwiczenia

 

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność Kielce AZ-22-02/12-KI-1/13
KLASA VI
Język polski

 

„Jutro pójdę w świat”- podręcznik i ćwiczenia H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

WSiP

 

417/3/2014/2015

 

Matematyka „Matematyka z pomysłem” – podręcznik i ćwiczenia Dubieniecka,

Dubieniecka- Kruk, T. Malicki, P. Piskorski

WSiP

 

687/4/2016
Przyroda

 

„Przyrodo, witaj!” – podręcznik i ćwiczenia E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson WSiP 530/3/2014/2015

 

Historia „Klucz do historii. Historia i społeczeństwo”- podręcznik M. Lis, W. Kalwat WSiP 510/3/2014/2015
Język angielski  „Today! 3” – podręcznik

 

„Today! 3” – zeszyt ćwiczeń

David Todd, Tamzin Thompson, Erika Stiles, Sandy Zervas PEARSON 669/3/2015
Plastyka  „Plastyka 6” – podręcznik S. Stopczyk,

B. Neubart

WSiP

 

440/3/2014
Muzyka „Klucz do muzyki” – podręcznik U. Smoczyńska,

K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik

WSiP

 

406/2/2013/2015
Technika

 

„Technika na co dzień” cz. II

 

W. Bubak,

E. Królicka,

M. Duda

WSiP 496/3/2012/

2015

Informatyka „Lekcje z komputerem”-podręcznik W. Jochemczyk, I. Krajewska- Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski WSiP 453/3/2014/2015
Religia

 

„Tajemnice BOGAtego życia” – podręcznik

„Tajemnice BOGAtego życia”- zeszyt ćwiczeń

 

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność Kielce AZ-23-02/12-KI-3/14
KLASA VII
Język polski

 

 

„Myśli i słowa. Literatura – kultura – nauka o języku” – podręcznik

 

„Gramatyka i stylistyka”- ćwiczenia

Ewa Nowak

Joanna Gaweł

 

Zofia Czarniecka-Rodzik

WSiP 895/1/2017
Matematyka „Matematyka z plusem 7” – podręcznik i ćwiczenia Red. M.Dobrowolska GWO 780/4/2017
Biologia  „Puls życia”- Podręcznik Małgorzata Jefimow NOWA ERA 844/4/2017
Historia „Wczoraj i dziś”  – podręcznik St. Roszak

A.Łaszkiewizcz

J. Kłaczkow

NOWA ERA 877/4/2017
Język angielski

 

„English Class A2+” –

podręcznik

Bob Hastings

Stuart Mckinle

Arek Tkacz

PEARSON 840/4/2017
Język niemiecki „Magnet 1” Giorgio Motta LektorKlett 788/1/2017
Geografia „Planeta Nowa” – podręcznik

 

„Planeta Nowa” – zeszyt ćwiczeń-

Roman Malarz, Mariusz Szubert

 

NOWA ERA 906/3/2017
Fizyka „Spotkania z fizyką” -podręcznik Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska NOWA ERA 885/1/2017
Chemia „Chemia Nowej Ery”-podręcznik Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin NOWA ERA 785/1/2017
Plastyka „Plastyka 7” – podręcznik S. Stopczyk,

B. Neubart

WSiP 779/4/2017
Muzyka „Klucz do muzyki” U. Smoczyńska,

K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik

WSiP 779/1/2017
Informatyka

 

„Teraz bajty”- podręcznik Grażyna Koba MIGRA 806/4/2017
Religia

 

”Błogosławieni, którzy szukają Jezusa„- podręcznik Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność Kielce AZ-31-01/13-KI-3/13
KLASA VIII
Język polski

 

 

„Myśli i słowa. Literatura- kultura- nauka o języku.”- podręcznik

 

„Gramatyka i stylistyka”- ćwiczenia

Ewa Nowak

Joanna Gaweł

 

Zofia Czarniecka-Rodzik

WSiP 895/2/2018
Matematyka „Matematyka z plusem 7” – podręcznik i ćwiczenia M. Dobrowolska GWO 780/5/2018
Biologia „Puls życia” – podręcznik Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas NOWA ERA 844/3/2018
Historia „Wczoraj i dziś”  – podręcznik R. Sniegocki

A. Zielińska

NOWA ERA 877/5/2018
Język angielski

 

„English Class”

 

S. Zervas

C.Bright

A.Tkacz,

 

Liz Kilbey, Catherine Bright

PEARSON 840/1/2017
Język niemiecki „Magnet 2” Giorgio Motta KLETT 817/2/2017
Geografia  „Planeta Nowa” – podręcznik i ćwiczenia Ryszard Przybył NOWA ERA 906/4/2018
Fizyka „Spotkania z fizyką”-

podręcznik

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska NOWA ERA 885/2/2018
Chemia „Chemia Nowej Ery”-podręcznik Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin NOWA ERA 785/2/2018
Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro”- podręcznik Iwona Janicka

A. Janicki

A. Kucia – Maćkowska.

T. Maćkowski

Nowa Era 874/2017
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie” Jarosław Słoma NOWA ERA 846/2017
Informatyka

 

„Teraz bajty” – podręcznik Grażyna Koba MIGRA 806/5/2018
Religia

 

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”- podręcznik K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska JEDNOŚĆ AZ-32-01/13-kl-4/14