Wykaz podręczników

Wszystkie podręczniki, za wyjątkiem religii, są dotowane przez MEN.

Wyłącznie podręczniki do religii uczeń kupuje we własnym zakresie.

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym  2021/2022:

Klasa I

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer zatwierdzenia

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele” –
podręcznik i ćwiczenia

J. Dymarska, J. Hanisz,
M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska,

A. Burdzińska, A. Banasiak

WSiP

815/1/2017

Język angielski

New English Adventure 1” – podręcznik i ćwiczenia

T. Lochowski, C. Bruni,

R. Raczyńska

PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

819/1/2017

Religia

Żyjemy w Bożym świecie” – podręcznik i ćwiczenia

Red. K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność

AZ-11-01/12-KI-1/12

Klasa II

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer zatwierdzenia

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele” –
podręcznik i ćwiczenia

J. Dymarska, J. Hanisz,
Danielewicz-Malinowska A., Kamińska A.

WSiP

815/2/2018

Język angielski

New English Adventure 2” – podręcznik i ćwiczenia

V. Lambert, A. Worrall, A. Tkacz;
Konsultacja: M. Bogucka

PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

819/2/2018

Religia

Idziemy do Jezusa” – podręcznik i ćwiczenia

Red. J. Czerkawski, E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność

AZ-12-01/12-KI-3/12

Klasa III

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer zatwierdzenia

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców” – podręcznik i ćwiczenia

B. Stępień, E. Hryszkiewicz,

J.Winiecka-Nowak

Nowa Era

790/5/2019

790/6/2019

Język angielski

New English Adventure 3” – podręcznik i ćwiczenia

T. Lochowski, A. Worrall

PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

819/3/2019

Religia

Jezus jest z nami” –
podręcznik i ćwiczenia

Red. J. Czerkawski, E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność

AZ-13-01/12-KI-4/13

Klasa IV

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer zatwierdzenia

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura” – podręcznik

Słowa z uśmiechem. Nauka
o języku i ortografii”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń

E. Horwath, A. Żegleń

E. Horwath, A. Żegleń

WSiP

WSiP

861/1/2017

861/2/2017

Matematyka

Matematyka z plusem”- podręcznik i ćwiczenia

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

780/1/2017

Historia

Wczoraj i dziś” – podręcznik

B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsch, G. Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

Przyroda

Tajemnice przyrody” – podręcznik

M. Marko – Worłowska,
F. Szlajfer, J. Stawarz

Nowa Era

863/2017

Język angielski

English Class” A1 – podręcznik

English Class” A1 – ćwiczenia

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

L. Kilbey, C. Bright

PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

840/1/2017

Muzyka

Lekcja muzyki” – podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

Plastyka” – podręcznik

S. Stopczyk, B. Neubart

WSiP

7791/2017

Technika

Bądź bezpieczny na drodze” – podręcznik

B. Bogacka- Osińska,
D. Łazuchiewicz, E. Bubak

WSiP

850/1/2017

Informatyka

Teraz bajty 4” – podręcznik

G. Koba

MIGRA

806/1/2017

Religia

Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik i ćwiczenia

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,
B. Nosek

Wydawnictwo Jedność

AZ-21-02/12-KI-1/12

Język mniejszości narodowej

Wir smart 1”– podręcznik
i ćwiczenia

E. Książek-Kempa, A. Kubicka, G. Motta, E. Wieszczeczyńska,
B. Kania

LektorKlett

827/1/2017

Klasa V

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer zatwierdzenia

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura” – podręcznik

Słowa z uśmiechem. Nauka
o języku i ortografii” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

E. Horwath, A. Żegleń

E. Horwath, A. Żegleń

WSiP

WSiP

861/3/2018

Matematyka

Nowa matematyka
z plusem 5” – podręcznik

Nowa matematyka z plusem 5” – ćwiczenia

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński

Z. Bolałek, M. Dobrowolska,
A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki

GWO

GWO

780/2/2018

Historia

Wczoraj i dziś” – podręcznik

G. Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

Biologia

Puls życia”– podręcznik

M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

Geografia

Planeta Nowa 5” – podręcznik

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz,

T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era

906/1/2018

Muzyka

Lekcja muzyki” – podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

Plastyka

Plastyka 5” – podręcznik

S. Stopczyk

WSiP

779/2/2018

Technika

Technika na co dzień” – podręcznik

E. Królicka, E. Bubak

WSiP

850/2/2017

Język angielski

English class A1+” – podręcznik

English Class A1+” – ćwiczenia

J. Croxford, G. Fruen, A. Tkacz

J. Heath

PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

840/2/2018

Informatyka

Teraz bajty 5”

G. Koba

MIGRA

806/2/2018

Religia

Spotkania uBOGAcające” – podręcznik i ćwiczenia

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność

AZ-22-02/12-KI-1/13

Klasa VI

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer zatwierdzenia

Język polski

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura” – podręcznik

Słowa z uśmiechem. Nauka
o języku i ortografii” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

E. Horwath, A. Żegleń

E. Horwath, A. Żegleń

WSiP

861/5/2019

861/6/2019

Matematyka

Nowa matematyka z plusem 6” – podręczniki ćwiczenia

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

780/3/2019

Biologia

Puls życia”– podręcznik

M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

844/2/2019

Geografia

Planeta Nowa 5” – podręcznik

T. Rachwał, R. Malarz,

D. Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

Historia

Wczoraj i dziś” – podręcznik

B. Olszewska, G. Wojciechowski,

W. Surdyk-Fertsch

Nowa Era

877/3/2019

Język angielski

English class A2” – podręcznik

English Class A2” – ćwiczenia

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

J. Heath, C. Bright

PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

840/3/2019

Plastyka

Plastyka 6” – podręcznik

S. Stopczyk, B.Neubart,
K. Janus-Borkowska

WSiP

779/3/2019

Muzyka

Klucz do muzyki” – podręcznik

U. Smoczyńska, A. Sołtysik,

K. Jakóbczak – Drążek,

WSiP

858/3/2019

Technika

Technika na co dzień” – podręcznik

W. Bubak, E. Królicka, M. Duda

WSiP

850/2/2017

Informatyka

Teraz bajty 6”

G. Koba

MIGRA

806/3/2019

Religia

Tajemnice BOGAtego życia” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność

AZ-23-02/12-KI-3/14

Klasa VII

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer zatwierdzenia

Język polski

Myśli i słowa. Literatura – kultura – nauka o języku” – podręcznik

Gramatyka i stylistyka”–ćwiczenia

E. Nowak, J. Gaweł

Z. Czarniecka-Rodzik

WSiP

WSiP

895/1/2017

Matematyka

Matematyka z plusem 7” – podręcznik i ćwiczenia

M. Dobrowolska

GWO

780/4/2017

Biologia

Puls życia”– podręcznik

M. Jefimow

Nowa Era

844/4/2017

Historia

Wczoraj i dziś” – podręcznik

S. Roszak, A. Łaszkiewizcz,

J. Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2017

Język angielski

English class A2+” –podręcznik i ćwiczenia

B. Hastings, S. McKinlay,

A. Tkacz, L. Edwards

PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

840/4/2017

Język niemiecki

Magnet 1” – podręcznik

i ćwiczenia

G. Motta

LektorKlett

788/1/2017

Język hiszpański

Explora 1” – podręcznik

i ćwiczenia

X. P. López, A. Dudziak-Szukała,

A. Kaźmierczak,
J. C. G.
González

Draco

851/1/2017

Geografia

Planeta Nowa” – podręcznik

R. Malarz, M. Szubert

Nowa Era

906/3/2017

Fizyka

Spotkania z fizyką” – podręcznik

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery” – podręcznik

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

785/1/2017

Plastyka

Plastyka 7” – podręcznik

S. Stopczyk, B. Neubart

WSiP

779/4/2017

Muzyka

Klucz do muzyki” – podręcznik

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik

WSiP

779/1/2017

Informatyka

Teraz bajty” – podręcznik

G. Koba

MIGRA

806/4/2017

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – podręcznik

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność

AZ-31-01/13-KI-3/13

Język mniejszości narodowej

Wir smart 4”– podręcznik
i ćwiczenia

G. Motta

LektorKlett

828/4/20197

Klasa VIII

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Numer zatwierdzenia

Język polski

Myśli i słowa. Literatura – kultura – nauka o języku” – podręcznik

Gramatyka i stylistyka” – ćwiczenia

E. Nowak, J. Gaweł

Z. Czarniecka-Rodzik

WSiP

WSiP

895/2/2018

Matematyka

Matematyka z plusem 8” – podręcznik i ćwiczenia

M. Dobrowolska

GWO

780/5/2018

Biologia

Puls życia 8” – podręcznik

B. Sągin, A. Boczarowski,
M. Sęktas

Nowa Era

844/3/2018

Historia

Wczoraj i dziś 8” – podręcznik

R. Sniegocki, A. Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

Język angielski

Repetytorium ósmoklasisty”– podręcznik i ćwiczenia

A. Tkacz, A. Bandis, A.Lewicka,

R. Cowen, R. Ranus

PEARSON CENTRAL EUROPE Sp.z.o.o.

926/2018

Język niemiecki

Magnet 2” – podręcznik

i ćwiczenia

G. Motta

KLETT

788/2/2018

Język hiszpański

Explora 1” – podręcznik

i ćwiczenia

X. P. López, A. Dudziak-Szukała,

A. Kaźmierczak,
J. C. G.
González

Draco

851/2/2018

Geografia

Planeta Nowa 8” – podręcznik

R. Przybył

Nowa Era

906/4/2018

Fizyka

Spotkania z fizyką 8” – podręcznik

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/2/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery 8” –podręcznik

J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin

Nowa Era

785/2/2018

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro” – podręcznik

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia- Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

874/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie” – podręcznik

J. Słoma

Nowa Era

846/2017

Informatyka

Teraz bajty 8” – podręcznik

G. Koba

MIGRA

806/5/2018

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – podręcznik

K. Mielnicki, E. Kondrak,
E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność

AZ-32-01/13-kl-4/14

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl