Wykaz podręczników

Wszystkie podręczniki, za wyjątkiem religii, są dotowane przez MEN.

Wyłącznie podręczniki do religii uczeń kupuje we własnym zakresie.

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym  2020/2021:

PLIK

 

 

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl