O szkole

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości.

Działamy po to aby nasi uczniowie byli przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Udział w funkcjonowaniu szkoły mają wszyscy uczestnicy życia szkolnego – uczniowie, rodzice, nauczyciele i środowisko lokalne. Przyjazna i kameralna atmosfera panująca w szkole sprzyja dokładnemu poznaniu każdego dziecka – zachowując jego prywatność i indywidualność. Troszczymy się o każdego ucznia i wspieramy go jako niepowtarzalną jednostkę, pomagamy każdemu dziecku w rozwijaniu osobowości.

 • Nasza szkoła jest szkołą partnerską – skupia wokół swych działań uczniów, nauczycieli, rodziców i instytucje środowiskowe,
 • nasza szkoła jest szkołą bezpieczną – eliminuje agresywne zachowania, skutecznie im zapobiega, kształtuje wartości moralne i estetyczne, uczy tolerancji,
 • nasza szkoła jest szkołą atrakcyjną – gwarantuje wysoki poziom nauczania i wychowania, oferuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne i formy spędzania czasu wolnego, współpracuje z rodzicami, instytucjami środowiska lokalnego, pozyskując wielu nowych przyjaciół,
 • nasza szkoła jest szkołą z przyszłością – uczy poznawania świata, dąży do wysokiego poziomu znajomości języków obcych, uczy zasad demokracji, kształtuje poczucie dumy z przynależności do małej i wielkiej ojczyzny, do wspólnoty narodów Europy.

 

 

 

Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej. Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

Szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły. Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, którzy wspierają młodzież w jej rozwoju oraz umacniają w niej poczucie własnej wartości. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne.

Nasz absolwent:

 • jest twórczy, wrażliwy, samodzielny
 • jest otwarty na problemy innych ludzi
 • potrafi twórczo myśleć, rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania
 • jest Polakiem i Europejczykiem
 • jest przygotowany do życia we współczesnym świecie, we własnym kraju i regionie
 • zna swoje prawa, ale również wykonuje swoje obowiązki
 • zna zagrożenia jakie niesie współczesna cywilizacja i potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji na miarę swoich możliwości
 • potrafi dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie
 • sprawnie funkcjonuje w społeczeństwie informacyjnym
 • jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki.