O szkole

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości.

Działamy po to, aby nasi uczniowie byli przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Udział w funkcjonowaniu szkoły mają wszyscy uczestnicy życia szkolnego – uczniowie, rodzice, nauczyciele i środowisko lokalne. Przyjazna i kameralna atmosfera panująca w szkole sprzyja dokładnemu poznaniu każdego dziecka – zachowując jego prywatność i indywidualność. Troszczymy się o każdego ucznia i wspieramy go jako niepowtarzalną jednostkę, pomagamy każdemu dziecku w rozwijaniu osobowości.

  • Nasza szkoła jest szkołą partnerską – skupia wokół swych działań uczniów, nauczycieli, rodziców i instytucje środowiskowe,
  • nasza szkoła jest szkołą bezpieczną – eliminuje agresywne zachowania, skutecznie im zapobiega, kształtuje wartości moralne i estetyczne, uczy tolerancji,
  • nasza szkoła jest szkołą atrakcyjną – gwarantuje wysoki poziom nauczania i wychowania, oferuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne i formy spędzania czasu wolnego, współpracuje z rodzicami, instytucjami środowiska lokalnego, pozyskując wielu nowych przyjaciół,
  • nasza szkoła jest szkołą z przyszłością – uczy poznawania świata, dąży do wysokiego poziomu znajomości języków obcych, uczy zasad demokracji, kształtuje poczucie dumy z przynależności do małej i wielkiej ojczyzny, do wspólnoty narodów Europy.

Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej. Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

Szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły. Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, którzy wspierają młodzież w jej rozwoju oraz umacniają w niej poczucie własnej wartości. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne.

Nasz absolwent:

  • jest twórczy, wrażliwy, samodzielny
  • jest otwarty na problemy innych ludzi
  • potrafi twórczo myśleć, rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania
  • jest Polakiem i Europejczykiem
  • jest przygotowany do życia we współczesnym świecie, we własnym kraju i regionie
  • zna swoje prawa, ale również wykonuje swoje obowiązki
  • zna zagrożenia jakie niesie współczesna cywilizacja i potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji na miarę swoich możliwości
  • potrafi dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie
  • sprawnie funkcjonuje w społeczeństwie informacyjnym
  • jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki.

Budynek szkolny

Kameralny, dwupiętrowy budynek naszej szkoły położony jest tuż przy lesie, na Ptasim Osiedlu w dzielnicy Brynów. Na zewnątrz znajdują się boiska, bieżnia, siłownia oraz plac zabaw dla młodszych dzieci. Jest też ogrodzone podwórko, na którym uczniowie spędzają przerwy, gdy tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Niedawno wyremontowana została sala gimnastyczna, w której odbywają się tak bardzo lubiane przez wszystkich zajęcia wychowania fizycznego. Posiadamy również pracownię informatyczną i chemiczno-fizyczną. Sale lekcyjne wyposażone zostały w ekrany multimedialne i tablice interaktywne.

W roku szkolnym 2022/2023 budynek poddany został termomodernizacji, odnowione zostały wszystkie pomieszczenia, wymieniono okna, drzwi, zamontowano nowy system centralnego ogrzewania.

Zajęcia realizowane poza budynkiem szkolnym

Uczniowie klas II-III wyjeżdżają na basen do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego mieszczącego się przy ulicy Paderewskiego oraz na basen przy ulicy Kościuszki, niektóre lekcje przyrody i biologii realizowane są w przyszkolnym lesie, organizujemy także wyjścia na warsztaty prowadzone przez nauczycieli Uniwersytetu Śląskiego, uczestniczymy w koncertach, spektaklach teatralnych, pokazach filmowych. Podczas wyjść i wycieczek szkolnych realizowane są programy autorskie związane z edukacją historyczną, polonistyczną, ekologiczną, artystyczną. 

Wysoki poziom kształcenia

O wysokim poziomie kształcenia świadczy miejsce w czołówce katowickich szkół podstawowych. Wpływa na to pełna pasji praca nauczycieli oraz zaangażowanie uczniów, którzy zdobywają tytuły laureatów i finalistów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Możemy poszczycić się również licznymi osiągnięciami w dziedzinie sportu. Reprezentanci naszej szkoły stają na najwyższym podium w zawodach pływackich, narciarskich, szermierczych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie mający specyficzne trudności w nauce otoczeni są  szczególną troską i znajdują adekwatną do potrzeb pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, psychologa i terapeuty w ramach dodatkowych zajęć prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Organizujemy pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki oraz stypendia).

Zajęcia pozalekcyjne

  • UKS „Kukułki” (piłka nożna, szermierka)
  • Basen
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia muzyczne, chór
  • Szachy
  • Język angielski
  • Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne
  • Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne

Świetlica szkolna i stołówka

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 17.00. Wyposażona jest w gry planszowe, książki, zabawki. Młodsze dzieci spędzają czas również w sali zabaw mieszczącej się w oddzielnym pomieszczeniu. W ramach godzin świetlicowych prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne, filmowe, rekreacyjne i sportowe.

W szkole mieści się także stołówka, wydająca dwudaniowe obiady. Smaczne, pożywne posiłki przygotowywane są w szkolnej kuchni. Pracownicy uwzględniają żywieniowe potrzeby uczniów.

Tradycje

Ważne miejsce w życiu naszej szkoły zajmują tradycje. Spotykamy się w szerszym gronie na wspólnym kolędowaniu przed świętami Bożego Narodzenia, organizujemy kiermasze świąteczne, prowadzimy działalność charytatywną, przygotowujemy akademie z okazji świąt państwowych, przeprowadzamy konkurs „Z życia i twórczości Gustawa Morcinka” oraz konkursy z języka polskiego, języka angielskiego oraz innych przedmiotów.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl