Dla pracowników

Do 20 października oraz do 20 kwietnia przyjmowane są wnioski o świadczenia socjalne zgodnie z załącznikami.

Druki_wniosków_ZFŚS_SP65_Katowice
Oświadczenie ZFŚS_SP65_Katowice                                                                                                                                                                                                                       

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl