Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły
mgr Łukasz Rabstajn

Wicedyrektor
mgr Anna Kitala

Grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioletta Baryła – klasa 1a
mgr Bożena Galas – klasa 1b
mgr Izabela Kaczor – klasa 2a
mgr Izabela Bienioszek – klasa 2b
mgr Martyna Śleziak – klasa 3a
mgr Agnieszka Góźdź – klasa 3b
mgr Bożena Jurek – klasa 3c


Język polski
mgr Joanna Krawiec – wychowawca 6a
mgr Małgorzata Trytek 
mgr Agnieszka Tabor – wychowawca 5b
mgr Patrycja Bogdan – wychowawca 5a

Matematyka
mgr Agnieszka Kurzawska – wychowawca 7c
mgr Aleksandra Tchórz – wychowawca 4b
mgr Bożena Morawiec – wychowawca 4a
mgr Bogusław Kasperski

Fizyka
mgr Bogusław Kasperski

Chemia
mgr Wanda Renner

Język angielski
mgr Joanna Grycman – wychowawca 7b
mgr Małgorzata Bittner
mgr Łukasz Rabstajn

Język niemiecki
mgr Alicja Świtała

Język hiszpański
mgr Marlena Głuch

Historia
mgr Katarzyna Furman – wychowawca 8a
mgr Joanna Tomaszkiewicz – wychowawca 7a

Muzyka
mgr Beata Rąba-Tomica

Plastyka, Technika
mgr Jolanta Niestrój – wychowawca 8b

Przyroda/geografia
mgr Anna Kitala
mgr Magdalena Dela- wychowawca 6b

Biologia
mgr Maria Wierzbicka

Wychowanie fizyczne
mgr Barbara Skórczyńska – wychowawca 8c
mgr Łukasz Machaczka
mgr Aleksandra Janikowska-Słaby

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Łukasz Machaczka

Informatyka
mgr Agnieszka Kurzawska – wychowawca 7c

Religia
mgr Teresa Michałczak
Ks. Tomasz Klikowicz

Biblioteka
mgr Magdalena Sunita – Granek

Wychowawcy świetlicy
mgr Renata Mijas-Sikora – kierownik świetlicy
mgr Małgorzata Kopeć
mgr Alicja Świtała
mgr Patrycja Bogdan
mgr Lilla Knopik
mgr Monika Weintrit

Pedagog/Doradztwo zawodowe
mgr Beata Zach

Psycholog
mgr Edyta Biskup-Nowrotek

Sekretarz szkoły
Alfreda Róża

Referent
Bożena Pawlik

Intendent
Małgorzata Sokół

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl