Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły
mgr Łukasz Rabstajn

Wicedyrektor
mgr Anna Kitala

Grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Galas – klasa 1b
mgr Izabela Kaczor – klasa 2 a
mgr Wioletta Baryła – klasa 1a
mgr Agnieszka Góźdź – klasa 3b
mgr Izabela Bienioszek – klasa 2b
mgr Martyna Śleziak – klasa 3a

Język polski
mgr Joanna Krawiec – wychowawca 8b
mgr Małgorzata Trytek – wychowawca 6a
mgr Agnieszka Tabor – wychowawca 7b i 8a

Matematyka
mgr Agnieszka Kurzawska – wychowawca 4c
mgr Aleksandra Tchórz – wychowawca 6b
mgr Bożena Morawiec – wychowawca 6c
mgr Bogusław Kasperski

Fizyka
mgr Bogusław Kasperski

Chemia
mgr Wanda Renner

Język angielski
mgr Joanna Grycman – wychowawca 4b
mgr Małgorzata Bittner – wychowawca 7a
mgr Łukasz Rabstajn

Język niemiecki
mgr Alicja Świtała

Historia
mgr Katarzyna Furman – wychowawca 5a
mgr Joanna Tomaszkiewicz – wychowawca 4a

Muzyka, Plastyka, Technika
mgr Beata Rąba-Tomica
mgr Jolanta Niestrój – wychowawca 5b

Przyroda/geografia
mgr Anna Kitala
mgr Magdalena Dela

Biologia
mgr Katarzyna Kostorz

Wychowanie fizyczne
mgr Barbara Skórczyńska – wychowawca 5c
mgr Daniel Walusiak
mgr Krzysztof Wiernik

Zajęcia komputerowe/Informatyka
mgr Agnieszka Kurzawska – wychowawca 4c

Religia
mgr Teresa Michałczak
Ks. Tomasz Klikowicz

Biblioteka
mgr Joanna Zbyrowska

Wychowawcy świetlicy
mgr Renata Mijas-Sikora – kierownik świetlicy
mgr Małgorzata Kopeć
mgr Beata Zach
mgr Anita Stoińska
mgr Patrycja Bogdan
mgr Lilla Knopik

Pedagog
mgr Beata Zach

Sekretarz szkoły
Alfreda Róża

Intendentka
Bożena Pawlik