Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły
mgr Łukasz Rabstajn

Wicedyrektor
mgr Anna Kitala

Grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Martyna Śleziak – klasa 1a
mgr Agnieszka Góźdź – klasa 1b
mgr Wioletta Baryła – klasa 2a
mgr Bożena Galas – klasa 2b
mgr Izabela Kaczor – klasa 3a
mgr Izabela Bienioszek – klasa 3b

Język polski
mgr Joanna Krawiec – wychowawca 4a
mgr Małgorzata Trytek – wychowawca 7a
mgr Agnieszka Tabor – wychowawca 8b

Matematyka
mgr Agnieszka Kurzawska – wychowawca 5c
mgr Aleksandra Tchórz – wychowawca 7b
mgr Bożena Morawiec – wychowawca 7c
mgr Bogusław Kasperski

Fizyka
mgr Bogusław Kasperski

Chemia
mgr Wanda Renner

Język angielski
mgr Joanna Grycman – wychowawca 5b
mgr Małgorzata Bittner – wychowawca 8a
mgr Łukasz Rabstajn
mgr Katarzyna Toporek

Język niemiecki
mgr Alicja Świtała

Język hiszpański
mgr Natalia Wójcik

Historia
mgr Katarzyna Furman – wychowawca 6a
mgr Joanna Tomaszkiewicz – wychowawca 5a

Muzyka
mgr Beata Rąba-Tomica

Plastyka, Technika
mgr Jolanta Niestrój – wychowawca 6b

Przyroda/geografia
mgr Anna Kitala
mgr Magdalena Dela

Biologia
mgr Maria Wierzbicka

Wychowanie fizyczne
mgr Barbara Skórczyńska – wychowawca 6c
mgr Daniel Walusiak
mgr Łukasz Machaczka

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Łukasz Machaczka

Informatyka
mgr Agnieszka Kurzawska – wychowawca 5c

Religia
mgr Teresa Michałczak
Ks. Tomasz Klikowicz

Biblioteka
mgr Magdalena Sunita – Granek

Wychowawcy świetlicy
mgr Renata Mijas-Sikora – kierownik świetlicy
mgr Małgorzata Kopeć
mgr Beata Zach
mgr Anita Stoińska
mgr Patrycja Bogdan
mgr Lilla Knopik
mgr Monika Weintrit

Pedagog/Doradztwo zawodowe
mgr Beata Zach

Psycholog
mgr Edyta Biskup-Nowrotek

Sekretarz szkoły
Alfreda Róża

Intendentka
Bożena Pawlik