Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły
mgr Łukasz Rabstajn

Wicedyrektor
mgr Anna Kitala

Grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Kaczor – klasa 1a
mgr Izabela Bienioszek – klasa 1b
mgr Martyna Śleziak – klasa 2a
mgr Agnieszka Góźdź – klasa 2b
mgr Bożena Jurek – klasa 2c
mgr Wioletta Baryła – klasa 3a
mgr Bożena Galas – klasa 3b

Język polski
mgr Joanna Krawiec – wychowawca 5a
mgr Małgorzata Trytek – wychowawca 8a
mgr Agnieszka Tabor – wychowawca 4b
mgr Patrycja Bogdan – wychowawca 4a

Matematyka
mgr Agnieszka Kurzawska – wychowawca 6c
mgr Aleksandra Tchórz – wychowawca 8b
mgr Bożena Morawiec – wychowawca 8c
mgr Bogusław Kasperski
mgr Aleksandra Kitaszewska

Fizyka
mgr Bogusław Kasperski

Chemia
mgr Wanda Renner

Język angielski
mgr Joanna Grycman – wychowawca 6b
mgr Małgorzata Bittner
mgr Łukasz Rabstajn

Język niemiecki
mgr Alicja Świtała

Język hiszpański
mgr Marlena Głuch

Historia
mgr Katarzyna Furman – wychowawca 7a
mgr Joanna Tomaszkiewicz – wychowawca 6a

Muzyka
mgr Beata Rąba-Tomica

Plastyka, Technika
mgr Jolanta Niestrój – wychowawca 7b

Przyroda/geografia
mgr Anna Kitala
mgr Magdalena Dela

Biologia
mgr Maria Wierzbicka

Wychowanie fizyczne
mgr Barbara Skórczyńska – wychowawca 7c
mgr Daniel Walusiak
mgr Łukasz Machaczka
mgr Aleksandra Janikowska-Słaby

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Łukasz Machaczka

Informatyka
mgr Agnieszka Kurzawska – wychowawca 6c

Religia
mgr Teresa Michałczak
Ks. Tomasz Klikowicz

Biblioteka
mgr Magdalena Sunita – Granek

Wychowawcy świetlicy
mgr Renata Mijas-Sikora – kierownik świetlicy
mgr Małgorzata Kopeć
mgr Alicja Świtała
mgr Patrycja Bogdan
mgr Lilla Knopik
mgr Monika Weintrit

Pedagog/Doradztwo zawodowe
mgr Beata Zach

Psycholog
mgr Edyta Biskup-Nowrotek

Sekretarz szkoły
Alfreda Róża

Referent
Bożena Pawlik

Intendent
Małgorzata Sokół

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl