Dyrekcja i grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły
mgr Łukasz Rabstajn

Wicedyrektor
mgr Joanna Krawiec

Grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Góźdź – klasa 2a
mgr Bożena Jurek – klasa 2b
mgr Wioletta Baryła – klasa 3a
mgr Bożena Galas – klasa 3b
mgr Izabela Kaczor – klasa 1a
mgr Izabela Bienioszek – klasa 1b

Język polski
mgr Joanna Krawiec – wychowawca 8a
mgr Małgorzata Trytek 
mgr Agnieszka Tabor – wychowawca 7b
mgr Jolanta Krupa – dla cudzoziemców

Matematyka
mgr Aleksandra Tchórz – wychowawca 6b
mgr Bożena Morawiec – wychowawca 6a
mgr Bogusław Kasperski

Fizyka
mgr Bogusław Kasperski
mgr Wanda Renner

Chemia
mgr Wanda Renner

Język angielski
mgr Joanna Grycman 
mgr Sandra Bednarz – wychowawca 4a
mgr Łukasz Rabstajn

Język niemiecki
mgr Alicja Świtała – wychowawca 8b

Język hiszpański
mgr Marlena Głuch

Historia
mgr Katarzyna Furman
mgr Joanna Tomaszkiewicz

Muzyka
mgr Beata Rąba-Tomica

Plastyka, Technika
mgr Martyna Śleziak

Przyroda/geografia
mgr Anna Kitala – wychowawca 5a

Biologia
mgr Maria Wierzbicka

Wychowanie fizyczne
mgr Barbara Skórczyńska – wychowawca 5b
mgr Łukasz Machaczka
mgr Aleksandra Janikowska-Słaby – wychowawca 5c

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Łukasz Machaczka

Informatyka
mgr Mariusz Styrna – wychowawca 4b

Religia
mgr Teresa Michałczak
Ks. Tomasz Klikowicz

Biblioteka
mgr Marta Grabowska

Wychowawcy świetlicy
mgr Renata Mijas-Sikora – kierownik świetlicy
mgr Małgorzata Kopeć
mgr Alicja Świtała
mgr Mariusz Styrna
mgr Lilla Knopik
mgr Monika Weintrit

Pedagog/Doradztwo zawodowe
mgr Beata Zach – wychowawca 7a

Sekretarz szkoły
Alfreda Róża

Referent
Bożena Pawlik

Intendent
Małgorzata Sokół

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl