Historia szkoły

1960

Wiosna. Pierwszy kamień węgielny został położony pod budowę szkoły. Lokalizacja została starannie przemyślana. Dwupiętrowy budynek stanął przy ulicy Kukułek w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.

1964

1 września. Uroczyste otwarcie i oddanie do użytku szkoły im. Gustawa Morcinka. Dziewięć klas i 351 uczniów.

 

 1965

4 czerwca.  Harcerze otrzymują sztandar, a szczepowi nadają imię Powstańców Śląskich. Rozpoczynają się także prace przy budowie basenu.

1967

Czerwiec. Po raz pierwszy mury szkoły opuszczają uczniowie klas ósmych. Szkoła systematycznie się rozwija. Poprawia się baza i wyposażenie. Unowocześnia się sprzęt i pomoce naukowe.

1971

Styczeń.  Po sześciu latach budowy – gotowy jest basen.

1974

Grudzień. Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego przyznaje szkole prawo posiadania sztandaru i hymnu szkolnego. Jest to wyróżnienie za pracę i osiągane wyniki dydaktyczno – wychowawcze.  Uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

1978

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona szkoły Gustawa Morcinka.

Mijają kolejne rocznice – 20 lat, 25 lat, 30 lat…

Progi szkoły opuściło około 2200 absolwentów. Uczniowie wynoszą z tej placówki nie tylko rzetelne wiadomości i umiejętności, ale i dobre, ciepłe wspomnienia, do których niejednokrotnie w swoim życiu z sentymentem wracają.

2003

Zdobycie tytuł „SZKOŁY Z KLASĄ”. Jest to uwieńczenie dotychczasowej pracy oraz zachęta do jej kontynuowania.

2005

Powstaje  pracownia multimedialna do nauki języka angielskiego.

2006

Do użytku uczniów oddane zostają nowe boiska szkolne. Uroczystego otwarcia dokonuje Prezydent Miasta Katowice – p. Piotr Uszok.

2009

Szkoła świętuje kolejny jubileusz – 45 lat istnienia. Z tej okazji zostaje zorganizowany  festyn, na który zaproszono przedstawicieli władz miasta, kuratorium, wydziału oświaty. 

2012

Rozpoczęcie współpracy z nauczycielami z kilku placówek europejskich w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (Education in Values; Valuing ourselves, our environments and our cultures). 

Maj. Gościmy nauczycieli i uczniów  z Grecji, Hiszpanii, Włoch, Węgier, Szkocji i Turcji. 

2013

Do przestrzeni szkolnych dołączył plac zabaw i sala zabaw dla dzieci młodszych, przebywających w świetlicy szkolnej. Plac zabaw powstaje w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Listopad. Szkoła otrzymuje certyfikat „Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”.

2016

Z inicjatywy Budżetu Obywatelskiego w Katowicach powstaje kreatywny plac zabaw na podwórku szkolnym oraz siłownia przy boisku.

2017/2018

Rozpoczęto realizację nowych projektów i inwestycji, związanych między innymi z ośmioletnim cyklem kształcenia, wprowadzonym przez reformę oświatową. Powstała pracownia chemiczno – fizyczna, wyremontowano świetlicę szkolną, na korytarzach pojawiają się kolorowe szafki.

2018/2019

Nasza sala komputerowa otrzymuje tablicę multimedialną z rządowego projektu „Aktywna tablica”.

2019/2020

Udało się! Mamy nową piękną salę gimnastyczną.

Marzec. Rozpoczynamy naukę zdalną.  

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl