Historia szkoły

Wykaz chronologiczny ważniejszych wydarzeń w historii szkoły:

2021/2022

Z wielką radością witamy Was w nowym roku szkolnym 2021/2022.  Rozpoczynamy wspólna wędrówkę po tajemniczych zakątkach edukacji.

2020/2021
Trudny dla wszystkich czas zdalnej edukacji. Pracowaliśmy ciężko i osiągaliśmy wysokie noty w konkursach.  Mamy aż siedmiu laureatów konkursów przedmiotowych. Na ostatni miesiąc nauki udało nam się wszystkim wrócić do pracy w budynku naszej szkoły. Cieszyliśmy się, że wreszcie możemy się spotkać z naszymi kolegami i koleżankami oraz nauczycielami. 

2019/2020
Udało się mamy nową piękną salę gimnastyczną. Możemy się nią cieszyć na zajęciach wychowania fizycznego. W marcu przyszedł jakże trudny czas dla wszystkich, czas pandemii. Rozpoczęliśmy naukę zdalną poprzez program Teams, dzięki któremu mogliśmy uczyć się w domu.

2018/2019
W tym roku unowocześniliśmy nasze sale lekcyjne. Zamontowaliśmy w każdej sali projektor multimedialny oraz doposażyliśmy klasy w laptopy. Dzięki temu możemy cieszyć się dziennikiem elektronicznym. Nasza sala komputerowa otrzymała tablicę multimedialną z rządowego projektu „Aktywna tablica”. Pozyskaliśmy pieniądze ze środków publicznych na remont sali gimnastycznej.

2017/2018
Obowiązki dyrektora szkoły powierzone zostały magistrowi Łukaszowi Rabstajnowi. W styczniu, w zastępstwie za magister Aleksandrę Sielską, obowiązki wicedyrektora szkoły przejęła magister Anna Kitala.
Rozpoczęto realizację nowych projektów i inwestycji, związanych między innymi z ośmioletnim cyklem kształcenia, wprowadzonym przez reformę oświatową. Powstała pracownia chemiczno – fizyczna, wyremontowano świetlicę szkolną, na korytarzach pojawiły się kolorowe szafki.

2016
Z inicjatywy Budżetu Obywatelskiego w Katowicach powstały kreatywny plac zabaw na podwórku szkolnym oraz siłownia przy boisku.

2014 – 2016
Przeprowadzono liczne inwestycje w celu polepszenia i rozszerzenia bazy dydaktycznej, zaplecza gospodarczego, bezpieczeństwa w szkole. Powstała nowa, w pełni zautomatyzowana kotłownia, wymienione zostały stoliki i krzesła we wszystkich klasach, założono nową instalację elektryczną, a na korytarzach – oznakowanie drogi ewakuacyjnej.

2013
Do przestrzeni szkolnych dołączył plac zabaw i sala zabaw dla dzieci młodszych, przebywających w świetlicy szkolnej. Plac zabaw powstał w ramach programu „Radosna Szkoła”.
W listopadzie szkoła otrzymała certyfikat „Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”.

2012
Rozpoczęliśmy współpracę z nauczycielami z kilku placówek europejskich w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (Education in Values; Valuing ourselves, our environments and our cultures). Program obejmował trzy obszary: edukację zdrowotną, ekologiczną i wiedzę o krajach partnerskich. W maju gościliśmy nauczycieli i uczniów z Grecji, Hiszpanii, Włoch, Węgier, Szkocji i Turcji. Nasi nauczyciele i uczniowie w pełni zaangażowali się w tworzenie projektów tematycznych dotyczących świąt religijnych i państwowych, tradycji regionalnych, potraw, zainteresowań. Przygotowaliśmy również program artystyczny, ze szczególnym uwzględnieniem symboliki narodowej i kultury naszego regionu.

2009
Szkoła świętowała kolejny jubileusz – 45 lat istnienia. Z tej okazji zorganizowany został festyn, na który zaproszono przedstawicieli władz miasta, kuratorium, wydziału oświaty. Przygotowano bogaty program artystyczny, pokazy pirotechniczne oraz liczne atrakcje: sportowe, plastyczne, muzyczne.
Nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły. Została nim magister Aleksandra Sielska.

2006
Do użytku uczniów oddane zostały nowe boiska szkolne. Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Miasta Katowice – p. Piotr Uszok.

2005
W tym roku powstała pracownia multimedialna do nauki języka angielskiego.

2004
Pierwszego września stanowisko dyrektora szkoły objęła magister Jolanta Knapik, a wicedyrektorem została magister Lilla Knopik. Był to rok obchodów czterdziestolecia szkoły.

2003
Szkoła zdobyła tytuł „SZKOŁY Z KLASĄ”. Jest to uwieńczenie dotychczasowej pracy oraz zachęta do jej kontynuowania.

Mijają kolejne rocznice – 20 lat, 25 lat, 30 lat, 40 lat…..
W ciągu ponad 40 lat swego istnienia szkoła miała ciągłe ambicje nauczania na najwyższym poziomie, nigdy nie zrezygnowano ze stawiania wychowankom wysokich wymagań. Progi szkoły opuściło około 2200 absolwentów. Uczniowie wynoszą z tej placówki nie tylko rzetelne wiadomości i umiejętności, ale i dobre, ciepłe wspomnienia, do których niejednokrotnie w swoim życiu z sentymentem wracają.

1978
Ten rok przynosi odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona szkoły G. Morcinka.
Lata następne to pasmo dalszych sukcesów. Coraz większa liczba uczniów reprezentuje Szkołę w różnorodnych konkursach, zwłaszcza przedmiotowych. Szkoła może się szczycić sporą ilością laureatów w różnych dziedzinach.

1974
W grudniu Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego przyznał szkole prawo posiadania sztandaru i hymnu szkolnego. Było to wyróżnienie za pracę i osiągane wyniki dydaktyczno – wychowawcze. Dobre wyniki szkoły sprzyjały rozwijaniu się ciekawych form zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

1972
Szkołę opuścili pierwsi absolwenci, którzy przez osiem lat uczyli się w brynowskiej placówce.

1971
W styczniu – po sześciu latach budowy – gotowy jest basen.

1967
W czerwcu po raz pierwszy mury szkoły opuszczają uczniowie klas ósmych. Szkoła systematycznie rozwija się. Poprawia się baza i wyposażenie. Unowocześnia się sprzęt i pomoce naukowe.

1965
4 czerwca harcerze otrzymali sztandar, a szczepowi nadano imię Powstańców Śląskich. Rozpoczęto prace przy budowie basenu.

1964
1 września nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytku szkoły, której nadano imię śląskiego pisarza G. Morcinka. Pierwszym kierownikiem szkoły został pan Józef Ruszkowski. Do dziewięciu klas chodziło 351 uczniów. W kolejnych latach następuje dalszy stopniowy rozwój szkoły – przybywa uczniów, klas i nauczycieli

1960
Wiosną tego roku położono kamień węgielny pod budowę szkoły. Jej lokalizacja została starannie przemyślana. Piękny dwupiętrowy budynek stanął w bezpośrednim sąsiedztwie lasu – przy ulicy Kukułek.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl