Kalendarium roku szkolnego

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia 2018
do
01 stycznia 2019r.
Święto Trzech Króli – dzień wolny 6 stycznia 2019 r.
Bal karnawałowy 31 stycznia 2019r
Ferie zimowe 11 luty 2019 r. do
24 luty 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia 2019 r. do
23 kwietnia 2019 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

☛ W dni wolne szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, świetlica czynna w godz. 7.00-15.00.

2 listopad 2018 r.
15, 16, 17 kwietnia 2019r. – egz. kl. ósmych
29, 30 kwietnia 2019 r.
2 maj 2019 r.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  21 czerwca 2019 r. 
 Wakacje letnie 22 czerwca 2019 r.  do
31 sierpnia 2019 r.