Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019
do
31 stycznia 2020r.
Święto Trzech Króli – dzień wolny 6 stycznia 2020 r.
Bal karnawałowy 09 stycznia 2020r
Ferie zimowe 13 styczeń 2020r. do
26 styczeń 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 09 kwietnia 2020 r. do
14 kwietnia 2020 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

☛ W dni wolne szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, świetlica czynna w godz. 7.00-15.00.

2,3 styczeń 2020 r. 21,22,23 kwietnia 2020 r. – egz. kl. ósmych
24 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  26 czerwca 2020 r. 
 Wakacje letnie 27 czerwca 2020 r.  do
31 sierpnia 2020 r.