Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020r.
Święto Trzech Króli – dzień wolny 6 stycznia 2021 r.
Bal karnawałowy 28 stycznia 2021r
Ferie zimowe 1- 14 luty 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna 01 – 06 kwietnia 2021 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

☛ W dni wolne szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, świetlica czynna w godz. 7.00-15.00.

14 październik 2020 r.
2 listopad 2020 r.
4-5 styczeń 2021 r.
25-27 maj 2021 r.
4 czerwiec 2021 r.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  25 czerwca 2021 r. 
 Wakacje letnie 26 czerwca 2021 r.  do
31 sierpnia 2021 r.