KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 1 WRZEŚNIA 2020R.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia
Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć 6 stycznia 2021r.
Ferie zimowe 4 – 17 stycznia 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
* w dni wolne od zajęć szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, świetlica czynna od 7.00 – 15.00
14 października 2020r.
2 listopada 2020r.
4 maja 2021r.
28 maja 2021r.
4 czerwca 2021r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021r.
Wakacje letnie 26 czerwca 2021r.
do 31 sierpnia 2021r.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl