Rekrutacja

Rekrutacja trwa
od dnia 23 marca 2020 do 3 kwietnia 2020
od godziny 9.00 do godziny 15.00.

23 marca 2020 roku od godziny 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Nabór będzie się odbywała przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w innym przypadku kandydat zostanie przypisany do szkoły obwodowej.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) w terminie od 23 marca 2020 r. od godziny 9:00 do 03 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00.

Z UWAGI NA STAN EPIDEMIOLOGICZNY PROSIMY O PRZESYŁANIE WYDRUKOWANYCH, PODPISANYCH I ZESKANOWANYCH WNIOSKÓW NA ADRES: kontakt@sp65.katowice.pl
LUB WYSŁANIE WNIOSKU PAPIEROWEGO WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LISTEM POLECONYM NA ADRES SZKOŁY.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzania
w szkołach rekrutacji – Plik
Terminy -Załącznik nr 2  – Plik

Podstawowe informacje i wzory dokumentów dotyczące naboru i rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 65 w Katowicach.

Rekrutacja uczniów do naszej szkoły
Karta zgłoszenia dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 65 do klas II – VIII – Plik

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl