Rekrutacja

Rekrutacja

 

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego. 

 lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej jest dostępna w szkole na parterze.
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.elemento.pl 

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w innym przypadku kandydat zostanie przypisany do szkoły obwodowej.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzania
w szkołach rekrutacji – Plik
Terminy – Plik

Podstawowe informacje i wzory dokumentów dotyczące naboru i rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 65 w Katowicach.

Rekrutacja uczniów do naszej szkoły
Karta zgłoszenia dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 65 do klas II – VIII – Pl

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl