Rekrutacja

Podstawowe informacje i wzory dokumentów dotyczące naboru i rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 65 w Katowicach.

Regulamin rekrutacji uczniówPlik
Zarządzenie dyrektora 8/2018/2019 – Plik

Rekrutacja uczniów z rejonu szkoły
Oświadczenie woli – Załącznik nr 1a – Plik
Karta zgłoszenia dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 65 do klas II – VIII – Plik
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej z obwodu SP 65 – Plik

Rekrutacja uczniów spoza rejonu szkoły
Karta zgłoszenia dziecka do klasy spoza obwodu SP nr 65 – Plik
Pozostałe oświadczenia – Załączniki 2a-2f – Plik