Samorząd uczniowski

Przewodniczący:

Michał Kisiel – 8b

Zastępca:
Aleksandra Niedźwiedzka – 8a

Sekretarz:
Daria Madej – 7a

Skarbnik:
Maciej Janusz – 8a

Przewodniczący koła wolontariatu:
Bartłomiej Świdziński

Sekcja artystyczno-rozrywkowa:
Agata Płotka

Poczet sztandarowy:
Paulina Lozano – 8a
Martyna Moskwa – 8a
Szymon Groczyński – 8a

Opiekun Samorządu:
mgr Aleksandra Tchórz
mgr Magdalena Dela
mgr Agnieszka Kurzawska