O nas:

kierownik świetlicy:

mgr Renata Mijas- Sikora

wychowawcy świetlicy:

mgr Monika Weintrit

mgr Lilla Knopik

mgr Jolanta Krupa

mgr Alicja Świtała

Godziny pracy świetlicy:   7.00 – 17.00

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów rówieśniczych oraz odrobienia zadań domowych. Świetlica pracuje zgodnie z planem pracy opracowywanym corocznie na początku roku szkolnego.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnych formach zajęć świetlicowych.

Organizowane  są  między innymi:

  • zajęcia plastyczno – manualne,
  • zajęcia dydaktyczne (odrabianie lekcji),
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe,
  • zajęcia konstrukcyjne,
  • zajęcia rozrywkowe,
  • zajęcia czytelnicze,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi.

Bohaterami spotkań z ciekawymi ludźmi są najczęściej rodzice, którzy chcą opowiedzieć o swoim zawodzie lub hobby, poprowadzić zajęcia lub przeczytać książkę w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Gościli u nas: architekt, urbanista, stomatolog. Rodzice prowadzili zajęcia plastyczne i czytelnicze.

 Ze względu na trwającą pandemię wstrzymaliśmy zapraszanie gości.

Informacje dla rodziców_Cele działalności świetlicy_SP65_Katowice

Drodzy Rodzice, Babcie, Dziadkowie i Przyjaciele Szkoły!

Dziękujemy za dotychczasową współpracę!

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl