JADŁOSPIS 17.06. – 21.06.

Wpłaty za obiad

Drodzy Państwo,

Koszt obiadów za kwiecień 2024 wynosi: 95 zł.

Na przelewy czekamy do 27.03.2024

WAŻNE!!!

Zgodnie z regulaminem miesięczną opłatę za obiady należy wpłacać (z wyprzedzeniem) do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystać z posiłku.

Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków. (regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkolna przestrzeń/Stołówka)

Nr konta: PKO BP 15102023130000350205151628

W przelewie należy podać:
nazwisko i imię dziecka
tytuł wpłaty: obiady za miesiąc …/2023r.
SP nr 65grudnia0

Dokumenty do pobrania

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl