Konkursy i turnieje

Biblioteka SP 65 zaprasza do udziału
w konkursach 🙂

Katowicka Liga Czytelników

Celem konkursu jest zdobycie sprawności poprzez czytanie proponowanych przez organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów.

Start: listopad 2020 r.

Czas na rozwiązywanie testów: do 30.04.2021 r.

Regulamin konkursu oraz lista lektur będą dostępne w bibliotece oraz na stronie organizatora.

Zgłoszenia do WLC można odebrać w bibliotece lub pobrać ze strony Wielkiej Ligi.

Lista lektur: https://sp65.katowice.pl/szkolna-przestrzen/biblioteka/lektury-do-wlc/

Z życia i twórczości Gustawa Morcinka

4 listopada 2020 r. odbył się pierwszy etap
szkolnego konkursu wiedzy o patronie – Gustawie Morcinku.

Tego dnia klasy piąte pisały test ze znajomości życiorysu pisarza oraz treści ,,Podania o Skarbniku”
i ,,Legendy o księciu Przemysławie”.
Drugi etap konkursu odbędzie się w grudniu.
Regulamin oraz materiały konkursowe są dostępne w bibliotece szkolnej.
Zapraszamy! 🙂